Tuesday, June 12, 2012

Huomenna se tulee

Ei hän, vaan kirja. Kilpailukyky 2.0 julkistetaan huomenna aamulla. Edellisestä yhteisestä kirjastamme on kulunut jo lähes neljä vuotta. Sosiaalisen median maailmassa se on pieni ikuisuus, vaikka kirjassa esitetyt periaatteet ovatkin pitäneet edelleen hyvin paikkansa. Itse asiassa yhteisöllinen toimintatapa ei ole uutta - sosiaalinen media vain tarjoaa siihen uudenlaisia välineitä, jotka kattavat nykyisin paljon suurempia ihmisryhmiä.

Tämän kirjan kirjoittaminen oli mielenkiintoista. Haastattelimme lukuisia yrityksiä erilaisilta perinteisiltä toimialoilta selvittääksemme, miten ne hyödynsivät yhteisöllisiä toimintatapoja. Kysyimme, mikä oli saanut ne liikkeelle, miten uusia toimintapoja oli jalkautettu ja mitä hyötyjä oli saatu. Näistä kokemuksista ryhmittelimme tapoja, joilla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään sekä lisäämällä kannattavuuttaan että kasvattamalla liiketoimintaansa. Kiinnostavaa oli kuulla, miten hyvin erikokoiset ja erilaiset yritykset käyttivät sekä samoja että erilaisia tapoja ja työvälineitä.

Samalla syntyi kuva siitä, miten yhteisöllisten toimintatapojen hyödyntäminen muuttaa myös yritystä ja työpaikkoja. Johtaminen, käytännöt ja rakenteet toimitiloja myöten voidaan tuoda linjaan toimintatavan kanssa. Tekemistä on paljon, mutta samalla myös mahdollisuuksia.

Toivomme kirjan herättävän keskustelua siitä, millaisilla tavoilla suomalaiset eri toimialojen  yritykset voivat parantaa kilpailukykyään. Lopulta on kysymys siitä, mitkä työpaikat tulevat jatkossa olemaan Suomessa, sillä hyvinvointi syntyy vain työpaikoista.

Kuva: FreeDigitalPhotos.net

No comments:

Post a Comment